No es tracta de nazisme sinó de frustració

Quan un mitjà perd poder en mans d’un altre nou aquest intenta ràpidament dimonitzar-lo, i convertir-lo en una usina d’idees censurables funciona en els intel·lectes més permeables. Així com quan van matar a Marta del Castillo El Diario de Sevilla va titular a un article “Un assassinat de la generació 2.0”, en l’Andorra d’avui s’intenta…

[ CONTINUE READING ]