Per a què tenir fans a Facebook?

Relació entre la recordació, la notorietat i la intenció de compra amb el nombre de fans que tingui una marca en Facebook. Relación entre la recordación, la notoriedad y la intención de compra con el número de fans que tenga una marca en Facebook.

[ CONTINUE READING ]