Política de Privacitat

Informem que les dades personals que vostè faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades per SisèGrau SL, empresa andorrana titular d’aquest lloc web, amb NRT L-709881-Y i domicili social al carrer Consell d’Europa 14, 4t 3a d’Andorra la Vella.

SisèGrau és l’entitat responsable del tractament de qualsevol dada personal que ens faciliteu mitjançant la recepció dels formularis d’informació i contacte que aquesta empresa posa a la vostra disposició en aquesta pàgina web o qualsevol altre mitjà telemàtic o físic.

SisèGrau li informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, podeu contactar mitjançant l’adreça electrònica parlem@sisegrau.com.

LQPD

En compliment de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals («LQPD»), i els reglaments que la desenvolupen, SisèGrau us informa que qualsevol dada personal que ens faciliteu passarà a formar part dels fitxers corresponents titularitat de la nostra empresa.

Tractament, procediment i obtenció de dades

SisèGrau pot tractar les vostres dades personals per a les finalitats següents:

  • Enviar informació sobre els cursos de formació i altres activitats formatives i informatives, i gestionar-ne les inscripcions i el funcionament. Aquesta finalitat es troba regulada al fitxer formacioSG.csv.

El procediment i fonts d’obtenció de les dades de caràcter personal del fitxer formació, és de les mateixes persones interessades a través de fitxes de sol·licitud d’informació, llistes, formularis i butlletes d’inscripció a cursos i a altres activitats formatives i informatives, i també a través de la pàgina web www.sisegrau.com.

  • Gestió dels cobraments dels serveis prestats per SisèGrau als seus clients. Aquesta finalitat es troba regulada al fitxer clientsSG.csv.

El procediment i fonts d’obtenció de les dades de caràcter personal del fitxer clientsSG.csv, és dels clients, per via directa, via telefònica, fax o per correu electrònic.

Destinataris de les seves dades

Per tal de donar compliment a les finalitats esmentades a l’apartat anterior d’aquesta política de privacitat, les seves dades personals es poden transmetre als destinataris següents:

  1. Proveïdors de serveis de SisèGrau que hagin de tractar les seves dades en relació amb la finalitat que es tracti, segons les instruccions i de conformitat amb la política de privacitat i altra mesura de confidencialitat i seguretat que acordi la nostra empresa.
  2. Entitats financeres per fer els cobraments i pagaments corresponents pels serveis prestats.

SisèGrau no efectua comunicacions internacionals de dades personals.

Drets de les persones sobre les seves dades personals

SisèGrau li informa que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Pot comunicar-nos el dret que desitgi enviant una comunicació escrita i signada, acompanyada d’una còpia del seu document d’identificació, a l’adreça de correu electrònic parlem@sisegrau.com

Mesures de seguretat tècniques i d’organització que s’apliquen

SisèGrau recull en un document intern i privat la política de seguretat. SisèGrau té una xarxa interna protegida amb diferents mesures de seguretat, disposa d’accessos restringits a tota persona aliena a l’empresa, i en funció del perfil de l’usuari existeixen controls d’accés. Es fan còpies de seguretat diàries.

Canvis en la normativa

SisèGrau es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-se a les novetats legislatives. Qualsevol modificació serà comunicada a través de la nostra pàgina web, sense perjudici del dret de les persones a reclamar el consentiment quan aquest no es considerés atorgat de conformitat a les condicions de la present política.

Aquesta política de privacitat és d’aplicació única a aquesta pàgina web i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços a d’altres pàgines web.

Data d’actualització del document: 23/09/2020

(Visited 67 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close
Fora de l'horari d'atenció, svp, contacteu via email. Gràcies.